Per a tots els usos, per a poda, tala i neteja i manteniments de tota classe d’arbres. Des de petita cilindrada i poc pes per a la poda fins a la gran cilindrada per a la tala passant per a les mitjanes i polivalents, i les pèrtigues fixes i telescòpiques per a treballs d’altura.