De gasolina 2 temps i 4 temps mes silenciosos, elèctrics ,aspiradors de fulles i els mes potents de motxilla.
pb-770-echo-soplador-de-mochila pb-250-echo-soplador-de-mano 9642744