Trobareu tota clase de tisores, cisalles i tisores de mà per a jardineria, per a fruiters, vinya, olivera, etc.
reflect2 (4)reflect2 (3) reflect2 (2)