Likes (2)
Share

Consells

Manteniment De La Gespa

Els beneficis de la poda per als arbres són molts: contenir el creixement, regular el desenvolupament de les plantes empeltades (en arbres fruiters o ornamentals), afavorir el floriment i la fructificació, tornar el vigor als arbres dèbils o de molta edat, eliminar branques mortes o irregulars, mantenir la forma de l’arbre, etc.

Tall de la gespa

1 .- Freqüència:

• 1 cop per setmana a l’estiu
• 1 cop al mes a l’hivern
• 2 o 3 vegades al mes en els mesos de primavera i tardor.

Hi ha gespes ornamentals, o els greens de camps de golf, que es sega amb més freqüència. Per exemple, en el cas dels greens s’arriba a segar gairebé a diari a l’estiu i els gespes molt ornamentals cada 3 dies a l’estiu.
Si vols tenir una gespa que precisi ser tallada amb menys freqüència, segueix aquests consells:

• Evita les espècies de creixement ràpid, com el Ray-grass anglès o la Festuca arundinacea. Hi ha una espècie de cespitós que s’anomena Zoysia Japó, que creix molt lentament, per conseqüent, requereix poca freqüència de tall. És ideal per a climes temperats-càlids i amb les gelades es torna marró, però rebrota.
• Rega i adoba menys, així creixerà més lentament.
• En el mercat hi ha uns productes molt innovadors, anomenats retardants del creixement, que s’apliquen a la gespa amb la finalitat de reduir la freqüència de sega.

2 .- Alçada de tall

• L’alçada normal a la que es manté l’herba és d’uns 5 centímetres. Tanmateix, les gespes molt fines, es deixen més curtes (1-2 cm.) I els greens de camps de golf a tan sols uns mil límetres.
• El mantenir l’herba molt baixa té l’inconvenient que les arrels són poc profundes i més aviat febles. Tingues en compte això perquè tant a l’hivern (pel fred), com a l’estiu (per la calor), seria preferible mantenir la gespa una mica més alta del normal, ja que així desenvoluparà arrels més potents i estarà més forta per aguantar aquests 2 períodes complicats.
Més alt, més arrels. Per tant, en teoria, si a l’hivern està alt, millor, ja que resistirà millor el fred; i a l’estiu també, encara que necessiti més freqüència de reg (més aigua a l’haver més superfície foliar). Les seves arrels són més profundes i gaudirà d’un verd més intens.

3 .- Consells referents a la sega

• No tallis la gespa quan estigui mullada.
• Les fulles han d’estar ben afilades, si no, deixen serrells en els extrems de les fulles.
• Si s’ha infectat per fongs, neteja la carcassa i fulles amb un fungicida en dissolució.
• Si l’herba està molt crescuda, no tallis de cop més d’una tercera part de la longitud de la fulla, sinó dóna un tall alt i uns dies més tard, un més baix.
• Elevar l’alçada de tall sempre que la gespa es vegi sotmès a algun accident (manca d’aigua, fongs, etc.). Tingues en compte que, com més baixa sigui la sega, més sensible serà la gespa.
• Recull les restes d’herba, no els deixis sobre la prada degut a que:
• Afavoreix la formació de feltre: capa més o menys impermeable de 1 ó 2 cm a la superfície.
• Afavoreix les malalties per fongs.
• Resulta antiestètic.
• No aporten gairebé res d’humus al sòl.

És millor recollir per fer compost o utilitzar com embuatat per posar a la base de plantes i arbres; si no, llençar (a no ser que el teu tallagespa sigui tipus mulching).

4 .- La importància de la direcció en el tall de la gespa

Per obtenir un bon rendiment de la seva tallagespa Honda, ha de seguir els següents patrons, ja que són els que més s’ajusten al disseny de la carcassa de tall i la direcció de gir de la fulla:
* Si talla i recull la gespa: talli en el sentit de les agulles del rellotge, ja que d’aquesta manera obtindrà el millor rendiment.
* Si el terreny té molts obstacles i resulta difícil seguir la pauta tall la gespa per trams.
* Si voleu realitzar mulching: Talli en sentit contrari de les agulles del rellotge.

5 .- Raons per triar gespa natural

A banda de la sensació de benestar que proporciona sentir envoltat de gespa, no hem d’oblidar que a més aporta enormes beneficis a la conservació del medi ambient.
• El sòl és un dels nostres béns més preuats. La gespa protegeix el sòl amb una coberta vegetal permanent i evita l’erosió hídrica i eòlica. Cobrir la superfície dels jardins amb àrids, formigó o gespa artificial comporta la destrucció del sòl fèrtil.
• La gespa és capaç de preservar l’aigua gràcies a la seva excepcional capacitat per reternirla. Plantar gespa comporta una millora de l’estructura del sòl i permet l’allotjament de microorganismes capaços de descompondre la matèria orgànica del sòl.
• Filtració i depuració de l’aigua. Cada vegada és més habitual (i en molts casos obligatori) el reg de gespes mitjançant aigües reciclades no potables procedents de depuradores. La gran quantitat d’agents contaminants que contenen aquestes aigües de mala qualitat són descompostos per la flora microbiana que es troba a la gespa.
• Consum de CO2 i producció d’O2. La reducció de la producció de CO2 és un dels principals objectius mediambientals de la comunitat internacional. Amb la gespa es contribueix a l’eliminació de CO2 ia la producció d’oxigen. És important saber que hi ha nombroses espècies de gespa que, a més d’admetre el reg amb aigües reciclades, tenen un consum reduït d’aigua, necessiten pocs fertilitzants i gairebé cap fitosanitari. D’aquí la importància de l’elecció del tipus de gespa que el teu jardí necessita.