Consells

La Escarificació

Els beneficis de la poda per als arbres són molts: contenir el creixement, regular el desenvolupament de les plantes empeltades (en arbres fruiters o ornamentals), afavorir el floriment i la fructificació, tornar el vigor als arbres dèbils o de molta edat, eliminar branques mortes o irregulars, mantenir la forma de l’arbre, etc.

La escarificació de la gespa es pot fer:

Manualment, utilitzant un rasclet: consisteix en anar gratant enèrgicament amb el rasclet la superfície de la terra. Si la extensió a escarificar és petita resulta factible, però en un jardí mitjà o gran, no. És un treball molt cansat y poco eficaç.

Amb una màquina escarificadora (Regenerador):.Aquesta màquina té un rodet amb varies ganivetes verticals que van tallant, trencatn la superfécie del sòl y destrossant aquest feltre, aquesta capa impermeable que asfixia a la gespa. També trenca parcialment les arrels, pero no passa res, ja que es regeneren ràpidament. El regenerador es passa pocs cops cada temporada (dos com a màxim), per això és una bona opció recòrrer a un establiment de lloguer de maquinària de jardí. Després de passar el regenerador, la gespa té una aparença molt poc estètica, ja que sembla arrasat. No ens hem de preocupar, perque en una o dos setmanes s’haurà tancat perfectament i a més estarà regenerat i més vigorós que abans. Passa el rasclet de pues flexibles després d’escarificar, per recollir el “farratge” que ha deixat la màquina en la superfície. Un cop fet ja sigui un escarificat o un airejat (practicar orificis a la gespa que permeten gran entrada d’aire), és convenient aportar fertilitzants químics o fer un enceball. Serà una millora per al sòl, que la teva gespa agrairà amb seguretat. Un enceball consisteix a estendre, després d’una tasca de airejat o d’escarificat, per la superfície:

Sorra sola.
Torba o humus sol.
Sorra + torba o sorra + humus.

Si vols, pots fer també una resembra lleugera després escarificar.

Resumint: TOTS els anys i en TOT tipus de gespes és molt convenient fer un escarificat a la primavera. Després, un cop passada la escarificadora o bé el rasclet manual (si ho fas amb aquesta eina), és convenient aportar fertilitzants químics o fer un enceball amb torba o humus. Seguidament, regar abundantment i, als pocs dies, la gespa estarà espectacular i rejovenida. Si a la tardor es pot realitzar un altre escarificat, encara millor, i si a la primavera fas un airejat a més del escarificat “obligatori”, també fenomenal. És freqüent veure praderies amb poca empenta i amb grans taques groguenques, principalment a causa de la compactació del sòl i pel feltre que té. La solució és passar el regenerador i, posteriorment, adobar.

Shopping Basket